VNPARIS
Communication
  vietnamienne
.


Restaurant ORCHIDEE

Accueil
TIN SINH HOẠT
HỘI ĐOÀN
NỐI MẠNG
GOM GÓP
THỰC DỤNG
LIÊN LẠC

Union Bouddhisme de France

Projet MAITREYA: avec les Reliques

Trésors d’art du Vietnam, exposés au Musée GUIMET

 


Tháng 11 năm 2011 (Oct)

Dimanche 13/11/2011

Trân trọng kính mời

Tháng 04 năm 2011 (Avril)

Dimanche 10/04/2011

Trân trọng kính mời


ĐẠI HỌC LINH SƠN - VITRY

Chương Trình Pháp thoại
(tiếng Việt - Pháp)
 
Năm 2011 / 2012
Mỗi Chủ Nhật
lần thứ 2 và 4 trong tháng.

Từ 14g00 đến 16g00

tại ĐẠI HỌC ĐÔNG PHƯƠNG LINH SƠN THẾ GIỚI
92 - 94 rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine France
Tel : 00 33 1 45 73 20 09
 RER C Station : Vitry sur Seine
Arrêt Bus 180 : Le Port à l'Anglais.  

***
Trân trọng kính mời tham gia

 - Vào cửa tự do -

Trang Internet; http://www.linhsonuniversity.org/banhotro


 

 

horizontal rule

Accueil | TIN SINH HOẠT | HỘI ĐOÀN | NỐI MẠNG | GOM GÓP | THỰC DỤNG | LIÊN LẠC

Mọi chi tiết về trang @VNParis.net, xin liên lạc về  [Webmaster].
Cập nhật hóa ngày : 19 février 2011.